مشاوره تبلیغات

مشاوره تبلیغاتی

بازاریابی دیجیتال

برند سازی

مشاوره تبلیغاتی

_

مشاوره یعنی فرصت یک گفتگوی ساده در مورد ایده هایمان را از خود دریغ نکنیم.

مشاوره تبلیغاتی فرآیندی است که طی آن آرايش سخت افزاري، نرم افزاري و فكرافزاري ارتباطات بازاريابي در یک سازمان تقويت شده واهداف بازاريابي هرچه بيشتر با اهداف سازماني همسو می گردد . اين همسو شدن مي تواند براي يكپارچه سازي منابع بازاريابي، تسهيل فرآيندهاي بازاريابي، سهولت ارتباطات، خدمات،‌ فروش،‌ توليد و تجزيه تحليل سازمان باشد.

 

مشاوران ما در استودیو بی نهایت آماده اند تا ضمن برنامه ریزی جهت پيشبرد پروژه هاي تبليغاتي با تحقيق،‌ توسعه و ارايه راهكارهاي خلاقانه دركشف فرصت هاي رسانه اي و مخاطب پسند به شما یاری رسانند. همچنین آنان در کنار شما هستند تا مانند یک مدافع امین در رقابت های تجاری با سایر رقبا عكس العمل مناسب را در راستای تامین منافع شما تدوين و اجرا نمایند.

فرآیند مشاوره تبلیغات بر اساس استراتژی M5

ماموریت (Mission) : تعریف مأموریت یا هدف اصلی تبلیغ (چرایی انجام تبلیغ)
پیام (Message) : پیامی که باید در تبلیغ وجود داشته باشد و به مخاطب آن ارائه گردد.
رسانه (Media) : رسانه یا کانال انتقال که با توجه به هدف تبلیغ، نوع پیام و نحوه دسترسی مخاطب به کانال ارتباطی، باید مورد ارزیابی قرار گیرد و انتخاب گردد.
بودجه (Money) : بودجه تخصیص یافته به منظور طراحی، تدوین و ارائه تبلیغ در جهت استفاده بهینه از کانال و حفظ کیفیت محتوا.
 ارزیابی (Measurement) : ارزیابی کارایی و اثربخشی تبلیغات برای اطمینان از ایجاد تصویر باکفیت از برند و افزایش سطح یا عمق آگاهی از برند.