بازاریابی و برندسازی

مشاوره تبلیغاتی

بازاریابی دیجیتال

برند سازی

بازاریابی ، برندسازی ، تبلیغات

_

برندسازی ، بازاریابی و تبلیغات همگی ابزاری برای کمک به کسب و کار به منظور ترویج و توسعه آن هستند. هر سه بازاریابی ، برندسازی ، تبلیغات در جذب ، نگه داشت و فروش به بازار هدف طراحی می شوند. از آنجا که هر سه ابزار بازاریابی ، برندسازی ، تبلیغات به یکدیگر مرتبط بوده و به نوعی در جهت پشتیبانی از هم عمل می کنند، اما نبایستی آنها را مترادف با یکدیگر دانست. درک تفاوت بین برندسازی ، بازاریابی و تبلیغات به شما در جهت تمرکز و سودآوری کسب و کار تان کمک بی اندازه می نماید.

برندسازی

برندسازی چیزی جز اعتقاد و باور کسب و کار نیست. برندسازی احساسی را که مصرف کننده یا مشتری به شرکت دارد، بیان می کند. برندسازی استراتژی برای ترویج وفاداری و تعهد بلند مدت است. اجزا بصری برند شامل نام شرکت ، لوگو ، شعار ، فونت و طرح و رنگ هستند. این عناصر برای شناسایی برند شما و ایجاد یک ذهنیت مثبت از کسب و کار توسط بازار کمک می کنند.

بازاریابی

بازاریابی با بکار گیری استراتژی ها و تاکتیک هایی برای ایجاد آگاهی از محصولات و خدمات شرکت بکار گرفته می شود. بازاریابی ابزاری قوی برای حفاظت و حمایت از برند و برندسازی استفاده می گردد. هر پیامی در مورد کسب و کار شما بخشی از بازاریابی محسوب می شود. از جمله تعامل با رسانه های اجتماعی ، خدمات مشتری ، روابط شخصی ، موارد چاپی ، وب سایت ها و هر چیزی که حاوی تصویری از برند شما باشد.

تبلیغات

تبلیغات زیر مجموعه ای از بازاریابی است که عمدتاً بر دستیابی به مشتریان به منظور فروش بکار گرفته می شود. به طوری کلی تبلیغات شامل برنامه ریزی و اجرای کمپین هایی برای رسیدن به مخاطبان بازار است. تبلیغات با استفاده از ابزارهای زیر به این هدف می رسند :

  • فعالیت های تبلیغاتی آنلاین
  • آگهی های روزنامه ها ، مجلات ، پوستر ها
  • آگهی های تلویزیونی و رادیویی
  • کاتالوگ ها و بوروشورها
هرم بازاریابی ، برندسازی و تبلیغات  

هر سه ابزار برندسازی ، بازاریابی و تبلیغات با مشارکت و تعامل با هم به نتیجه می رسند. تبلیغات می تواند آگاهی از برند را افزایش دهد ، در حالی که برند سبک و جهت کمپین های تبلیغاتی را مشخص می کند. بازاریابی می تواند مسئولیت مدیریت برند به عهده بگیرید. به یاد داشته باشید هیچکدام از ابزارهای بازاریابی ، تبلیغات و برندسازی به تنهایی در موفقیت بلند مدت کسب وکار موثر نخواهند بود